Search
Close this search box.

PSE TË GJITHA FAQET DUHET TË PËRDORIN VIDEO

Videoja vazhdon të rritet në popullaritet si një mënyrë provokuese për të ndarë informacionin në internet. Kur bëhet fjalë për promovimin dhe shitjen e produkteve ose shërbimeve, një video — ose një seri prej tyre — mund të ndihmojë në përcaktimin e detajeve, duke i mbushur me dimension kinematografik.

Përcaktimi dhe përshkrimi i një produkti ose shërbimi është një arsyetim i zakonshëm për përdorimin e videos. Fjalë për fjalë, mekanika e dadove dhe bulonave të një objekti mund të përfaqësohet në mënyrë elegante në një video.

Faqet e internetit të tregtisë elektronike janë veçanërisht të përshtatshme për të përdorur përfitimet që ofrojnë videot.

Përtej demonstrimit të funksionalitetit, video mund t’i ndihmojë vizitorët të vizualizojnë karakterin e një marke dhe të krijojë një humor të përshtatshëm. Videot e Nest synojnë të përcjellin idenë e një shtëpie moderne dhe të rehatshme. Videot e Apple promovojnë në mënyrë të famshme elegancën e thjeshtë të produkteve të tyre. Videot për Harvest and Pencil tregojnë njerëz profesionistë që punojnë shumë në mjedise të këndshme.

Çdo video do të ndihmojë për të evokuar një ton, të krijuar për t’u lidhur me kompaninë dhe identitetin ose imazhin e saj. Kur përdoret si pjesë e një pakete mjetesh për bërjen e shprehjes, videoja ofron një mundësi tjetër zbulimi, ngjitur me mënyra të tjera plotësuese të shfaqjes së informacionit dhe vizualizimit të një zëri narrativ. Videografia është një metodë shoqëruese e komunikimit me shkrimin e kopjeve, fotografinë dhe ilustrimin. Ajo që e dallon videografinë është potenciali për imazhin dhe zërin në lëvizje për të galvanizuar përshtypjet pozitive. Çdo pjesë e kësaj ka rëndësi në detyrimin e vizitorit të një faqeje të tregtisë elektronike që të marrë parasysh të gjitha veprimet e transaksionit: regjistrimin, reklamimin, sponsorizimin, abonimin, përfundimin e arkës. Gjithçka ka të bëjë me qëllimin e faqes, shitjen.

Related Posts
Learning Center

Perllogaritja e prurjeve me Metoden racionale

Decagon Technology ju vjen ne ndihme te gjithe projektuesve hidroteknik me nje aplikacion te thjesht per llogaritjen e disa elemnteve llogarites per drenazhime siperfaqesh te vogla deri ne 80ha duke perdorur metoden racionale.

Programi per aplikim mund te gjended ketu: Metoda Racionale

Llogaritesi i kanaleve te hapur
Learning Center

Llogaritesi i kanaleve te hapur

This open channel flow calculator will help you find water flow velocity and volumetric flow rate through an open channel, given the channel’s roughness coefficient, slope, and cross-sectional area.

#

Do you need help overcoming life's challenges?

I’m here to help! Make the first step to improve your life by reaching out today.