Search
Close this search box.

AlbGIS Geportal

AlbGis është një produkt i Decagon Technology. AlbGis ofron disa shërbime dhe nënprodukte. Fokusi kryesor është Albgis Gjeoportal.

Çfarë është AlbGIS

AlbGis është një produkt i Decagon Technology. AlbGis ofron disa shërbime dhe nënprodukte. Fokusi kryesor është Albgis Gjeoportal. Gjeoportali është një platformë e dedikuar për të mbledhur, ruajtur dhe shpërndarë informacione gjeografike. Kjo platformë mund të përdoret në një numër të gjerë aplikimesh, përfshirë planifikimin e territorit, menaxhimin e mjedisit, hartimin e politikave dhe analizat e tregut.

Teknologjia Albgis

Gjeoportali përdor teknologji të avancuar si hartat interaktive, sistemet e informacionit gjeografik (GIS) dhe teknologjinë e ndarjes së të dhënave (API) për të siguruar që informacioni i mbledhur të jetë i sakt dhe i besueshëm. Përdoruesit mund të kërkojnë, të shikojnë dhe të analizojnë informacione gjeografike në mënyre të lehtë dhe të ndërlikuar.

Çfarë ofron AlbGIS

Gjeoportali gjithashtu ju mundëson të bashkëpunoni dhe të ndani informacion me të tjerët në mënyre të sigurt dhe të kontrolluar. Kjo platformë mund të përdoret nga individë, organizata dhe qeveritë për të marrë vendime më të informuara dhe të bazuara në të dhëna. Në përgjithësi, AlbGis ofron një zgjidhje të integruar për mbledhjen, ruajtjen dhe shpërndarjen e informacioneve gjeografike, duke e bërë më të lehtë për përdoruesit të marrin vendime të informuara dhe të bazuara në të dhëna. Për më shumë vizitoni AlbGis Gjeoportal, dhe eksploroni mundësitë që ofrohen.  
Related Posts
Learning Center

Perllogaritja e prurjeve me Metoden racionale

Decagon Technology ju vjen ne ndihme te gjithe projektuesve hidroteknik me nje aplikacion te thjesht per llogaritjen e disa elemnteve llogarites per drenazhime siperfaqesh te vogla deri ne 80ha duke perdorur metoden racionale.

Programi per aplikim mund te gjended ketu: Metoda Racionale

Llogaritesi i kanaleve te hapur
Learning Center

Llogaritesi i kanaleve te hapur

This open channel flow calculator will help you find water flow velocity and volumetric flow rate through an open channel, given the channel’s roughness coefficient, slope, and cross-sectional area.

#

Do you need help overcoming life's challenges?

I’m here to help! Make the first step to improve your life by reaching out today.