Search
Close this search box.

AlbGiS Subscription

AlbGis është një produkt i Decagon Technology. AlbGis ofron disa shërbime dhe nënprodukte. Fokusi kryesor është Albgis Gjeoportal.
Gjeoportali është një platformë e dedikuar për të mbledhur, ruajtur dhe shpërndarë informacione gjeografike. Kjo platformë mund të përdoret në një numër të gjerë aplikimesh, përfshirë planifikimin e territorit, menaxhimin e mjedisit, hartimin e politikave dhe analizat e tregut.

 

20  including VAT

SKU ALBGIS Category

Additional information

Subscription

Starter, Pro, Ultra

Teknologjia Albgis

Gjeoportali përdor teknologji të avancuar si hartat interaktive, sistemet e informacionit gjeografik (GIS) dhe teknologjinë e ndarjes së të dhënave (API) për të siguruar që informacioni i mbledhur të jetë i sakt dhe i besueshëm. Përdoruesit mund të kërkojnë, të shikojnë dhe të analizojnë informacione gjeografike në mënyre të lehtë dhe të ndërlikuar.

Çfarë ofron AlbGIS

Gjeoportali gjithashtu ju mundëson të bashkëpunoni dhe të ndani informacion me të tjerët në mënyre të sigurt dhe të kontrolluar. Kjo platformë mund të përdoret nga individë, organizata dhe qeveritë për të marrë vendime më të informuara dhe të bazuara në të dhëna.

Në përgjithësi, AlbGis ofron një zgjidhje të integruar për mbledhjen, ruajtjen dhe shpërndarjen e informacioneve gjeografike, duke e bërë më të lehtë për përdoruesit të marrin vendime të informuara dhe të bazuara në të dhëna.

Për më shumë vizitoni AlbGis Gjeoportal, dhe eksploroni mundësitë që ofrohen.

Products Categories
Related Products

Best Selling

Hello there! I hope you’re doing well today. I’m excited to share with you some incredible products that have been flying off our shelves lately! In addition to the wonderful items you’ve already been browsing, may I suggest taking a peek at our bestselling products?

#

Do you need help overcoming life's challenges?

I’m here to help! Make the first step to improve your life by reaching out today.